ساحل نشین

دريايي از غمم ولي غرق خنده ام من بال و پر شكسته ام ليكن پرنده ام

خرداد 97
1 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
1 پست
شهریور 94
2 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
دی 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
9 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
6 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
8 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
4 پست
شعر
24 پست
کربلا
1 پست
ساحل_نشین
124 پست
تولد
7 پست
دوست_خدا
9 پست
عشق
71 پست
انتظار
2 پست
تنهایی
36 پست
شب_قدر
1 پست
حکایت
24 پست
گذر_زمان
1 پست
9_دی
1 پست
تیک_تاک
1 پست
داستان
7 پست
روز_قدس
1 پست
پارکینگ
1 پست
مناجات
1 پست
قلب_من
1 پست
اشک
1 پست
هم_قفس
1 پست
خداحافظی
1 پست
گل_شقایق
1 پست